İzobedel, suder disiplin kurulu üyesidir

İzobedel, suder disiplin kurulu üyesidir

İZOBEDEL, SUDER Üyesidir

Su Yalıtımcıları Derneği SUDER 2006 yılında kurulmuştur.


İZOBEDEL, SUDER Disiplin Kurulu üyesidir.

Su Yalıtımı, korozyon kontrolü, zemin kaplamaları, enjeksiyon, ankraj ve güçlendirme, derz ve dilatasyon konuları başta olmak üzere su, ses, ısı, yangın yalıtımının her aşamasında faaliyet gösteren ve iş bu tüzüğün ilgili maddelerinde yer alan kriterlere uyan; üretici, satıcı ve uygulayıcıları bünyesinde toplayarak, üyeleri arasında birlik, beraberlik ortamı oluşturmak ve sektörel bazda güç birliği tesisi ile üyeler arası dayanışmayı sağlamak. Yalıtım yolu ile korumanın sağlanması, ülke çapında milli servetin korunması, döviz tasarrufunun sağlanması ve kaynak israfının önlenmesi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir